Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

Nhằm khuyến khích hội viên nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, Hội LHPN xã Mường Khiêng (Thuận Châu) thường xuyên chỉ đạo các chi hội vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ...Hội LHPN phối hợp vớ

Hội Nông dân xã Mường Khiêng hướng dẫn hội viên chăm sóc cây ăn quả tại bản Lứa B.


Theo chị Lò Thị Sao, Chủ tịch Hội LHPN xã, để giúp hơn 2 nghìn hội viên phụ nữ, hiện đang sinh hoạt tại 36 chi hội tham gia phát triển kinh tế một cách hiệu quả, Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thâm canh tăng vụ bằng các loại giống mới năng suất, chất lượng cao theo hướng hàng hóa; chuyển đổi diện tích gieo trồng cây lương thực kém năng suất sang trồng các loại cây ăn quả; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề; nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hội viên vay đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần tăng thu nhập, tạo thêm việc làm... Ngay trong năm 2019, có 750 hội viên đăng ký xây dựng được mô hình “5 không 3 sạch; 5 hội viên viên đăng ký thực hiện các mô hình kinh tế để được hỗ trợ thoát nghèo. Riêng năm 2018, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch”, đã có 1.325 hội viên đăng ký thực hiện, qua bình xét 324 hội viên đạt xuất sắc, 565 hội viên tiên tiến. Đặc biệt, các mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc của chi hội phụ nữ các bản Pồng, Bó Phúc, Lứa B, Bon và mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của chi hội bản Hống đem lại hiệu quả tốt, khuyến khích cán bộ, hội viên học tập, làm theo. Bên cạnh đó, Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh gần 3,5 tỷ đồng cho cán bộ, hội viên vay phát triển kinh tế, đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Hội còn phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho hội viên; chỉ đạo các chi hội xây dựng các mô hình tiết kiệm được trên 82 triệu đồng, giúp 25 chị em vay vốn; quyên góp ủng hộ 20 triệu đồng giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo; giúp đỡ 89 ngày công, 50 kg gạo, gần 2 triệu đồng tiền mặt giúp các hội viên hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản...


Với sự giúp đỡ thiết thực của Hội LHPN xã, bằng ý chí, nghị lực, học hỏi, sáng tạo, nhiều chị em đã thoát nghèo, vượt lên làm giàu, điển hình là mô hình trồng 2 ha cây xoài ghép, nuôi 4 con trâu, bò của hội viên Lò Thị Thanh (Chi hội bản Pồng), mô hình trồng 2 ha xoài, nhãn, cà phê của hội viên Cà Thị Sum (Chi hội bản Bon) thu nhập gần 100 triệu đồng/năm, mô hình dịch vụ, cung ứng vật liệu xây dựng, phân bón của hội viên Quàng Thị Nhính (Chi hội bản Lứa B), hội viên Lò Thị Doan (Chi hội bản Hống) thu nhập từ 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/năm...; toàn xã hiện có 5 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 20 hộ cấp tỉnh và 40 hộ cấp huyện.


Những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khiêng trong phong trào phát triển kinh tế đã giúp hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy khả năng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương.


Tìm kiếm theo ngày