Nhiều giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường ở Nặm Ét

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

Với mục tiêu đến hết năm 2019, đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai) đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiều giải pháp để đạt được tiêu chí này đúng kế hoạch.Người dân bản Hào, xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai) di chuyển chuồng gia súc ra xa nơi ở.


Những năm trước đây, công tác vệ sinh môi trường chưa được người dân xã Nặm Ét quan tâm, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, vứt vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (BVTV) trên nương rẫy khá phổ biến. Bên cạnh đó, do tập quán, thói quen của người dân trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi nên còn nhiều hộ gia đình nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở, dẫn đến ô nhiễm môi trường. Trước thực tế trên, xã Nặm Ét đã chỉ đạo các đoàn thể trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảo đảm vệ sinh môi trường, thông qua nhiều hình thức, như: Lồng ghép trong các cuộc họp bản; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, bản; phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức tập huấn cho người dân về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thành lập các tổ công tác về các bản tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Quá trình triển khai, xã chọn một số bản làm điểm thực hiện trước để nhân diện rộng: Chọn bản Nong xây dựng mô hình thu gom và xử lý rác thải, vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng; bản Hào thực hiện vận động nhân dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở... Đến nay, 55,7% số hộ đã di dời gia súc ra khỏi sàn nhà; 67% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; 80,5% số hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.


Chúng tôi đến bản Nong, một trong những bản điển hình trong thực hiện tiêu chí môi trường của xã. Đồng chí Lò Văn Lẻ, Bí thư Chi bộ, thông tin: Bản đã phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh nơi ở và tham gia bảo vệ môi trường. Phân công Chi hội phụ nữ bản, Chi đoàn thanh niên, Chi hội CCB bản đảm nhận các đoạn đường tự quản, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước; thu gom rác thải, nhất là vỏ bao thuốc BVTV sau sử dụng; hướng dẫn các hộ chăn nuôi làm chuồng trại ra xa nơi ở... Hiện, 100% các hộ dân trong bản đã di dời gia súc ra khỏi gầm sàn; 100% các hộ dân có hố chứa rác thải sinh hoạt.


Anh Lường Văn Hạnh, bản Hào cho biết: Trước đây, do thói quen nên gia đình tôi nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn  nhà ở, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm ra xa nơi ở để đảm bảo vệ sinh môi trường.


Để đạt được tiêu chí môi trường đúng kế hoạch, thời gian tới, xã Nặm Ét tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Huy động nhân lực tham gia thu gom, vận chuyển rác thải; quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các bản...


Tìm kiếm theo ngày