Nhiều gam màu sáng

Ngày 03 tháng 12 năm 2018

Xu hướng tích cực và khả quan vẫn là chủ đạo của nền kinh tế. Điều này được minh chứng thông qua những con số tăng trưởng ấn tượng mà Tổng cục Thống kê vừa thông báo về tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng 2018.

11 tháng 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,1% so với cùng kỳ 2017 (Ảnh: LA)

Tuy nhiên, cùng với những con số tăng trưởng ấn tượng, các chuyên gia và các nhà quản lý cũng cảnh báo, tăng trưởng cao nhưng vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi Chính phủ, các cấp, ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp chung tay giải quyết.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng ổn định

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất nông nghiệp trong tháng 11 tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông tại các địa phương phía Bắc. Tính đến trung tuần tháng 11, cả nước đã thu hoạch được 1.469,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 87,3% diện tích gieo cấy và bằng 98,1% cùng kỳ năm trước. Tại các tỉnh phía Bắc, do thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển nên năng suất đạt khá.

Tính đến thời điểm 15/11/2018, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 732,1 nghìn ha lúa thu đông, bằng 90,4% cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch được 383,4 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 52,4% diện tích gieo cấy và bằng 89% cùng kỳ năm trước. Cũng tính đến thời điểm trên, các địa phương phía Nam đã gieo sạ được 171 nghìn ha lúa đông xuân sớm, tương đương cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ được 168,7 nghìn ha, bằng 100,3%.

Tính đến ngày 15/11/2018, cả nước gieo trồng được 100,3 nghìn ha ngô, bằng 101,8% cùng kỳ năm trước; 21,2 nghìn ha khoai lang, bằng 98,6%; 4,7 nghìn ha đậu tương, bằng 102,2%; 4,9 nghìn ha lạc, bằng 96,1%; 144,6 nghìn ha rau đậu, bằng 105,9%. Thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít xuất hiện nên các cây vụ đông đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt.

Chăn nuôi gia súc và gia cầm nhìn chung ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Trong tháng 11, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 26,1 nghìn ha, giảm 6,8% so với cùng kỳ 2017. Tính chung 11 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 213 nghìn ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ 2017.

Về thủy sản, trong tháng 11, sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 684,4 nghìn tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 393,6 nghìn tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2017 do diện tích cho thu hoạch tăng mạnh. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 11 ước tính đạt 290,8 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2017. Riêng sản lượng khai thác biển ước tính đạt 270,8 nghìn tấn, tăng 5,3%. Tính chung 11 tháng, sản lượng thủy sản cả nước ước tính đạt 6.873,7 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2017.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 9,6% so với cùng kỳ 2017. Tính chung 11 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 10,3% của cùng kỳ năm 2017, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ 2017, trong đó Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng cao nhất với mức tăng 93,2% do có sự đóng góp của Tập đoàn Formosa, tiếp theo là Thanh Hóa tăng 33,6% chủ yếu do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa năm 2018.

Đặc biệt, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/11/2018 tăng 3,1% so với cùng thời điểm 2017.

Hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tích cực

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn tiếp tục tăng (Ảnh minh họa: HNV)

Trong tháng 11, cả nước có 11.637 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 118,4 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% về số doanh nghiệp và giảm 22% về số vốn đăng ký so với tháng 10/2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, giảm 13,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 92,3 nghìn người, giảm 12,1%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 121.248 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.234,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,1%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 thu hút 2.714 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15.788,4 triệu USD, tăng 18,4% về số dự án và giảm 20,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 1.059 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 7.403,3 triệu USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 11 tháng đạt 23.191,7 triệu USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng năm nay ước tính đạt 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 11 tháng năm 2018 còn có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 7,64 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có 995 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 2,96 tỷ USD và 4.887 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,68 tỷ USD.

Trong 11 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 7.433,9 triệu USD, chiếm 47,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5.206,9 triệu USD, chiếm 33%; các ngành còn lại đạt 3.147,6 triệu USD, chiếm 19,9%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm nay có 125 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 303,6 triệu USD; 30 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 54 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng năm 2018 đạt 357,6 triệu USD. Trong 11 tháng có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư; Ô-xtrây-li-a 52,8 triệu USD, chiếm 14,8%; Xlô-va-ki-a 35,9 triệu USD, chiếm 10%.

Ngoài những tăng trưởng ấn tượng trên, phải kể đến một số con số tăng trưởng khác mà Tổng cục Thống kê thông tin. Đó là, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1.160,1 nghìn tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán năm. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1.166,2 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước tính đạt 385 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 10/2018 đạt 22.531 triệu USD, cao hơn 1.731 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 21,60 tỷ USD, giảm 4,1% so với tháng trước.Tính chung 11 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. 11 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp sau là EU, Trung Quốc, thị trường ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 10/2018 đạt 21.761 triệu USD, cao hơn 1.061 triệu USD so với số ước tính. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước tính đạt 22,0 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 11 tháng 2018, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ…

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10 xuất siêu 770 triệu USD; tháng 11 ước tính nhập siêu 400 triệu USD. Tính chung 11 tháng, xuất siêu 6,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 30,2 tỷ USD…./.

Tìm kiếm theo ngày