Nhà máy nước Thành phố số 1 tạm ngừng hoạt động: Người dân cần sử dụng nước tiết kiệm

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

Ngày 4/12, Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La phát đi thông báo, hiện nay, nguồn nước của Nhà máy nước thành phố số 1 bị ô nhiễm tại đầu nguồn, do vậy nhà máy phải tạm ngừng hoạt động từ 15 giờ ngày 4/12/2020.
Để cung cấp nước cho nhân dân, Công ty sử dụng nguồn nước được cấp tạm thời từ nhà máy nước Nà Cóng và nhà máy nước Nậm La, tuy nhiên, do công suất nhỏ nên một số khu vực có thể xảy ra mất nước hoặc nước yếu. Các khu vực bị ảnh hưởng, gồm: phường Chiềng Lề, Chiềng An, Tô Hiệu, Quyết Thắng và một số khu vực phường Chiềng Cơi, xã Chiềng Ngần. Cũng theo thông báo này, thời gian gián đoạn cấp nước chưa thể xác định được, vì vậy Công ty khuyến cáo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng cần có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm.

Tìm kiếm theo ngày