Nguồn vốn Agribank góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn cho vay của Agribank Chi nhánh Sơn La có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khẳng định vị thế của Agribank trong kết quả đưa phong trào xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; tạo bước chuyển rõ nét về diện mạo nông thôn mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng cao.


Nông dân bản Tân Ban, xã Phiêng Ban (Bắc Yên) vay vốn Agribank nuôi bò lai sind nhốt chuồng.


Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Agribank Chi nhánh Sơn La đã triển khai chính sách cho vay theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; kịp thời nắm bắt và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ vay vốn giữa khách hàng với Agribank. Cùng với đó, Agribank Chi nhánh Sơn La còn tổ chức khảo sát tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương, phân tích, đánh giá những thế mạnh, hạn chế để có giải pháp mở rộng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn về phát triển kinh tế trên địa bàn. Gắn cho vay theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển trồng cây ăn quả; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Để giúp người dân vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận vốn vay, đến nay, Agribank Chi nhánh Sơn La đã thành lập 1.011 tổ vay vốn, 28.272 thành viên thông qua hội nông dân, hội phụ nữ và tổ chức đoàn thể khác, góp phần quan trọng hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn. Thành lập 42 điểm giao dịch ở các xã, bản. Trong đó, 2 huyện là Mai Sơn và Mộc Châu có giao dịch lưu động bằng xe ôtô chuyên dùng, giúp bà con tiếp cận với nguồn vốn và các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thuận lợi. Từ năm 2016 đến nay, 121 HTX có quan hệ vay với tổng số vốn 361 tỷ đồng vốn, trong đó, 29 HTX vay trực tiếp 146 tỷ đồng; 316 thành viên trong 92 HTX vay 215 tỷ đồng.


Sau 10 năm thực hiện cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Agribank Chi nhánh Sơn La đã triển khai cho vay hơn 64.430 tỷ đồng; doanh số thu nợ hơn 57.570 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2019, dư nợ cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 12.800 tỷ đồng, chiếm 82%/tổng dự nợ; trong đó, cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP là 11.175 tỷ đồng, chiếm 71,9%/tổng dư nợ; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tới 190 xã, phường, thị trấn, với tổng số 38.091 khách hàng, tổng dư nợ 6.752 tỷ đồng... Với doanh số cho vay tăng đều qua các năm, Agribank Chi nhánh Sơn La đã góp phần thực hiện các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn còn thiếu hụt ở nông thôn trong các lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nông dân; xây dựng các đường liên thôn, các công trình thủy lợi nhỏ, công trình cấp nước, các trạm y tế, hệ thống nước sạch...


Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Sơn La còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ 11 huyện và thành phố Sơn La xây dựng nông thôn mới, với tổng số tiền từ năm 2011 đến nay đạt gần 70 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là đã thực hiện xóa nhà tạm cho 60 hộ nghèo với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng; xây nhà tình nghĩa cho 12 hộ với tổng số tiền 480 triệu đồng; xây dựng trường học tại các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã, Mộc Châu; xây dựng Trạm Y tế xã Chiềng Pằn (Yên Châu), với tổng số tiền 55 tỷ đồng; ủng hộ các địa phương khắc phục thiên tai, bão lũ; tặng sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với cách mạng; ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện của địa phương trên 10 tỷ đồng.


Phát huy kết quả đạt được, Agribank Chi nhánh Sơn La tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn; đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày