Người có uy tín ở bản Tà Số 1

Ngày 07 tháng 06 năm 2022

Theo giới thiệu của Phòng Dân tộc huyện Mộc Châu, chúng tôi đến bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, gặp ông Mùa A Dính, người có uy tín, được người dân trong bản tin tưởng, quý mến và học làm theo.Ông Mùa A Dính (ngồi giữa) xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu tuyên truyền người dân thực hiện quy ước, hương ước của bản.

 

Bản Tà Số 1 có 197 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông cùng sinh sống. Là bản vùng cao, nằm ở khu vực khá biệt lập trên địa bàn xã Chiềng Hắc, trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, nhất là vấn đề về ma túy. Trước thực tế đó, cấp ủy, ban quản lý bản đã triển khai nhiều giải pháp, tích cực tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức của người dân. Bản được đầu tư xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 6 vào bản dài 7km, lắp đặt hệ thống điện cho các hộ dân; hỗ trợ vốn, giống, hướng dẫn người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, đời sống của người dân từng bước ổn định. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp của ông Mùa A Dính, già làng có uy tín am hiểu về phong tục, văn hóa dân tộc, có cách ứng xử, hòa giải tốt các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ.


Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, ông Dính đã phối hợp với Ban quản lý bản tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động bà con chuyển đổi từ trồng ngô, sắn trên nương sang trồng mận hậu, đào; phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập. Đồng thời, vận động bà con tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; không mua bán, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy.


Bên cạnh đó, ông còn đi đầu và vận động nhân dân làm chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở; làm nhà tiêu hợp vệ sinh; đào hố rác; hiến đất, công lao động và đóng góp 200.000 đồng/khẩu để bê tông 2km đường nội bản. Đến nay, 100% tuyến đường trong bản đã được đổ bê tông. Đời sống của bà con ngày càng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%. Ngoài ra, ông còn tuyên truyền bà con thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, không để con em tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; không thách cưới, không để người chết lâu ngày trong nhà... Nhờ vậy, nhiều thủ tục trong việc cưới, việc tang của dân tộc đã được tổ chức ngắn gọn, văn minh, tiết kiệm.


Bản Tà Số 1 hôm nay thay đổi từng ngày, được chọn làm điểm để phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Mông của huyện. Cả bản đã khôi phục, duy trì một số lễ hội, trò chơi dân gian, các phong tục tập quán truyền thống, truyền dạy thêu, may trang phục dân tộc, các nhạc cụ như khèn, sáo Mông cho lớp trẻ, giữ gìn nét đẹp để thu hút khách du lịch.


Làm tốt vai trò của người có uy tín, ông Mùa A Dính là tấm gương điển hình của việc “Nói dân tin, làm dân theo”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tìm kiếm theo ngày