Nghiệm thu cấp cơ sở cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên giai đoạn năm 1945-2020

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

Ngày 17/9, Huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên giai đoạn năm 1945 - 2020.Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên giai đoan 1945 -2020.


Sau khi xác minh tư liệu, viết bổ sung cơ bản hoàn thành công tác sưu tầm, xử lý tư liệu và biên soạn các chuyên đề, công tác xây dựng bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 -2020), được triển khai theo kế hoạch đề ra. Đến tháng 7/2021, cơ quan chủ trì đề tài đã hoàn thành công tác biên tập bản thảo, gồm 5 chương, 320 trang. Dự kiến tháng 12/2021 sẽ xuất bản.


Tại Hội nghị, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên đề nghị ban biên tập bổ sung thêm một số nội dung còn thiếu,  sớm hoàn thiện nộp cho Sở khoa học và Công nghệ tỉnh để tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh theo quy định.


Hàng A Chớ (Trung Tâm TT-VH Bắc Yên)

Tìm kiếm theo ngày