Nâng cao tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Ngày 16 tháng 06 năm 2020

Những năm qua, ngành y tế và các địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tiêu chí số 15 về y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn 3 chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

                                       


Cán bộ y tế Trạm y tế xã Chiềng Muôn (Mường La) tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ.

             

Thực hiện nhiệm vụ của ngành, Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và cách thức thực hiện tới các đơn vị trong toàn ngành. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012-2020; hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ các xã được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới, bản nông thôn mới kiểu mẫu, bản nông thôn mới các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới...

             

Cùng với ngành y tế, việc triển khai tiêu chí số 15 còn có sự vào cuộc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 95,45%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi đã giảm xuống còn 33,1%; toàn tỉnh có 161/204 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm 78,9%. Đặc biệt, việc thực hiện chỉ tiêu về xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đã đem lại nhiều kết quả tích cực, như: Công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân, truyền thông giáo dục sức khỏe được quan tâm; nhân lực và chế độ chính sách cơ bản đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, 100% xã, phường có trạm y tế hoạt động, 99% trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi, trên 80% trạm y tế có bác sỹ hoạt động; trên 80% trạm y tế có vườn thuốc nam, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế ngày càng tăng. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được quan tâm, gần 85% phụ nữ được khám thai 3 lần trở lên trong kỳ thai nghén, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, trên 95% phụ nữ mang thai được tiêm đủ liều vắc xin phòng uốn ván...

             

Theo đánh giá của Sở Y tế, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong tiêu chí số 15 còn tồn tại những khó khăn nhất định. Trong giai đoạn 2021-2025, ngành y tế đã xây dựng mục tiêu cụ thể, phấn đấu tăng tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế lên 95%; tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 96,2%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống 31,3%. Để thực hiện mục tiêu, ngành đã tham mưu cho tỉnh huy động sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT, nhất là phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cấp xã, trưởng bản thực hiện tuyên truyền chính sách BHYT trong cộng đồng dân cư; chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHYT, rà soát, phân theo nhóm đối tượng để vận động; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT. Ngành y tế tăng cường phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho y tế cơ sở; từng bước đáp ứng đủ cán bộ y tế cho tuyến xã; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế bản, đội ngũ cộng tác viên dân số, dinh dưỡng; quán triệt sâu rộng, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.

             

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, trong thời gian tới, các địa phương sẽ duy trì, giữ vững tiêu chí y tế đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành tiêu chí y tế để các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tìm kiếm theo ngày