Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

Ngày 26/1, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế năm 2021

 

Qua đánh giá, năm qua, 5/5 chỉ tiêu y tế cơ bản được UBND tỉnh giao cho ngành Y tế đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đó là: Tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân, giường bệnh/10.000 dân, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, suy dinh dưỡng trẻ em đều đạt kế hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành Y tế đã tham mưu cho tỉnh nhiều giải pháp chỉ đạo nhân dân tham gia phòng chống dịch. Trong năm, toàn ngành đã khám, điều trị cho gần 1,2 triệu lượt người. Các công tác dược, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm... được chú trọng thực hiện. 

 

Năm 2021, ngành tiếp tục làm tốt công tác y tế dự phòng; đẩy mạnh thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh, tăng cường chuyển giao khoa học cho tuyến dưới; thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát tốc độ tăng dân số, giảm dần khoảng cách chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh; tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế...

 

 

Các tập thể nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị, ngành Y tế tập trung kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị y tế trực thuộc; đổi mới nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cả về chuyên môn nghiệp vụ và y đức; nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và sự cố y tế công cộng, bảo đảm an ninh y tế, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý dược, thực phẩm, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn... Tiếp tục thực hiện các giải pháp về công tác dân số trong tình hình mới; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh chuyển mùa...

 

Nhân dịp này, Sở Y tế công nhận 462 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; tặng Giấy khen cho 109 tập thể và 723 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Tìm kiếm theo ngày