Nâng cao năng lực quản lý tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng

Ngày 21 tháng 05 năm 2019

Thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài, thời gian qua, Sở Xây dựng đã tổ chức các đợt sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng công khai, minh bạch, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng, từng bước chuyên nghiệp hóa lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.Các cá nhân tham gia sát hạch cấp chứng chỉ

hành nghề xây dựng tại Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng).


Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; kiện toàn Tổ giám sát công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn danh mục hồ sơ cần thiết, quy trình đăng ký và thời gian tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để các tập thể, cá nhân nắm bắt thông tin, thực hiện các thủ tục đăng ký thi sát hạch theo quy định; tiếp nhận hồ sơ đăng ký sát hạch xét, cấp chứng chỉ hành nghề trực tuyến công mức độ 3 (tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua bưu điện). Theo quy trình, việc  xét, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được Hội đồng xét duyệt tổ chức hàng tháng, tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, Sở đã cải cách quy trình xét duyệt, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cứ đủ 10 bộ hồ sơ, Hội đồng sẽ tổ chức họp, xét và cấp chứng chỉ cho các cá nhân, tổ chức có đủ năng lực hành nghề xây dựng theo quy định. Sở cũng công khai đăng tải kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ; thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, doanh nghiệp hành nghề xây dựng trên Cổng thông tin điện tử của Sở (hiện công khai năng lực hoạt động của gần 300 doanh nghiệp, tổ chức hành nghề xây dựng trên địa bàn tỉnh), phục vụ tìm kiếm thông tin, đánh giá năng lực xây dựng của các tổ chức hành nghề, góp phần giúp các chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu tin cậy, đủ năng lực trong công tác đấu thầu, chọn thầu, góp phần nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.


Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng), đánh giá: Từ năm 2017 đến nay, Chi cục đã tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho 462 tổ chức và 674 cá nhân, chiếm75-80% tổng số hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Việc tổ chức xét, sát hạch cấp chứng chỉ đảm bảo tính minh bạch, đánh giá đúng năng lực của cá nhân, tổ chức. Đối với các cá nhân hành nghề xây dựng, sau sát hạch được cấp mã số hành nghề, công khai thông tin trên cơ sở dữ liệu của Cục quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), tạo thuận lợi trong tra cứu thông tin, thẩm định trình độ của cán bộ hành nghề xây dựng.


Cùng với thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng còn là cơ sở để đánh giá đúng năng lực hành nghề xây dựng của các tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Tìm kiếm theo ngày