Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo trong tình hình mới

Ngày 07 tháng 03 năm 2019

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác nhân đạo; củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, UBND tỉnh đã có Công văn số 2442/UBND-KGVX gửi Hội Chữ thập đỏ; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.


Hội Chữ thập đỏ và đội ngũ tình nguyện viên khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Mường Bằng (Mai Sơn).


Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 18 đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong tỉnh; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 và việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh; xây dựng Đề án tổ chức bộ máy và đăng ký thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương giao nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động trong năm 2019 và các năm tiếp theo; phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa và các đối tượng dễ bị tổn thương khác phù hợp với tình hình của tỉnh.


Bên cạnh đó, tập trung xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động chữ thập đỏ; củng cố và phát triển tổ chức Hội ở cơ sở, trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp, bản, tiểu khu, tổ dân phố; nhân rộng các mô hình hiệu quả; chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội; phát triển và sử dụng hiệu quả lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các hoạt động xã hội nhân đạo, hiến máu, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và xây dựng cộng đồng an toàn; đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; đồng thời phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai tốt các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh theo quy định.


Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”, các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thực chất, hiệu quả, nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng, cập nhật thường xuyên ngân hàng “địa chỉ nhân đạo”; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do Hội phát động như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Hiến máu nhân đạo”; “Ngân hàng bò”; “Tháng nhân đạo”... cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp định hướng tổ chức các hoạt động nhân đạo đúng mục đích, đối tượng, theo hướng phát triển bền vững, với sự nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Tiếp tục hợp tác với các tổ chức nước ngoài và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh.


Bằng việc làm cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo trong tình hình mới, ngay từ đầu năm 2019, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2019 đạt được mục tiêu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề ra. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, hướng dẫn hội cơ sở triển khai thực hiện, lựa chọn đúng đối tượng, vận động sự chung tay, vào cuộc của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong việc chăm lo Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam để ai cũng có Tết. Để huy động nguồn lực, các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cả về vật chất, tinh thần. Dịp xuân Kỷ Hợi 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động được hơn 25.000 suất quà, trị giá mỗi suất từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Ngoài trợ giúp quà, tùy theo điều kiện cụ thể, các cấp hội còn vận động giúp sửa chữa nhà ở; tặng thẻ bảo hiểm y tế; khám, chữa bệnh nhân đạo; triển khai Dự án “Ngân hàng bò” và các hình thức phát triển kinh tế mang tính bền vững.


Phát huy thành tích và kết quả đã đạt được, cộng với sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm, việc nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

Tìm kiếm theo ngày