Nâng cao hiệu quả công tác khôi phục và phát triển rừng

Ngày 26 tháng 06 năm 2019

Với mục tiêu tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, PCCCR và bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chính quyền, tổ chức đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác tham gia bảo vệ và phát triển rừng.Diện tích rừng ở bản Pót, xã Mường Khoa (Bắc Yên) được khoanh nuôi bảo vệ, phát triển tốt.

Ảnh: Thu Thảo (CTV)


Ông Lò Thế Thi, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện còn trên 603.000 ha rừng, sau khi UBND tỉnh phê duyệt Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2017-2025 và định hướng đến năm 2030, Chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn, khôi phục và phát triển rừng, nhằm tạo sinh kế lâu dài, ổn định cho nhân dân, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, từng bước nâng cao độ che phủ rừng.


Trong công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và công tác bảo tồn thiên nhiên, cùng với thực hiện tốt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, Chi cục đã triển khai Dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã, xây dựng quy chế bảo vệ rừng, PCCCR với các tỉnh giáp ranh. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch dự toán triển khai thực hiện nội dung cắm mốc 3 loại rừng; đầu tư một số hạng mục mang tính chất đặc thù phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung làm tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR; thẩm định kinh phí hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm năm 2019 đối với các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng đặc dụng phòng hộ và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp; tuyên truyền, triển khai Luật Lâm nghiệp và các quy định mới về bảo vệ và phát triển rừng; triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với lực lượng kiểm lâm trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh và quy chế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh giáp ranh. Đặc biệt, Chi cục đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các điểm nóng về phá rừng làm nương, khai thác, mua bán, cất giữ, kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản trái với quy định của pháp luật; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, truy quét các cá nhân, tổ chức, đối tượng phá rừng, xử lý kịp thời những đối tượng vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ 320 vụ vi phạm, trong đó xử lý hành chính 289 vụ, nộp ngân sách trên 1,2 tỷ đồng.


Công tác khôi phục và phát triển rừng được tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch của tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và sản xuất; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và nâng cao chất lượng cây giống trồng rừng. Chỉ đạo các đơn vị sản xuất cây giống thực hiện tốt việc khảo sát, thiết kế địa bàn trồng rừng và các biện pháp kỹ thuật chăm sóc vườn ươm, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đến nay, các đơn vị đã chuẩn bị được 6,9 triệu cây giống các loại, thiết kế 1.910 ha. Bên cạnh đó, Chi cục đôn đốc các chủ đầu tư Dự án trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình. Triển khai Đề án trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tại 5 huyện (Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Bắc Yên và Phù Yên). Kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng các huyện, thành phố nộp hồ sơ rừng trồng thành rừng và bàn giao công trình trồng rừng đã hết thời gian xây dựng cơ bản lâm sinh; lập hồ sơ dự toán kinh phí hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, hỗ trợ khoán bảo vệ rừng.


Công nhân Ban quản lý rừng phòng hộ Sốp Cộp chăm sóc vườn ươm cây giống.Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện nay đơn vị đang tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức cập nhật và công bố kết quả diễn biến rừng năm 2019. Triển khai các giải pháp quản lý quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh và phương án giao đất lâm nghiệp, cắm mốc ranh giới 3 loại rừng, kế hoạch hỗ trợ vùng đệm. Đồng thời, chỉ đạo công tác phát triển rừng, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng cây giống, thẩm định hồ sơ các hạng mục lâm sinh cho các đơn vị dự án; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thiết kế và hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật; chỉ đạo các đơn vị, dự án tổ chức trồng rừng tập trung theo đúng kế hoạch.

Tìm kiếm theo ngày