Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ cơ sở

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

Ngày 23/6, Chi bộ bản Nà Khoang, xã Phổng Lập (Thuận Châu), đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6. Dự sinh hoạt có đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La.

                                 


Các đảng viên dự sinh hoạt thường kỳ tháng 6.


Chi bộ bản Nà Khoang có 27 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi ủy chi bộ đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên tới đảng viên; thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh 13,6 ha lúa; khoanh nuôi bảo vệ 117 ha rừng; tích cực trồng, chăm sóc, thu hái 23 ha chè, 9 ha sắn, 6,2 ha cà phê, 2 ha mắc ca, 2 ha bưởi, 1,5 ha xoài, 4 ha vỏ voi; duy trì, phát triển chăn nuôi. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ mũi 1 đến mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; tiêm vắc xin tiêm từ 12 tuổi đến dưới 17 tuổi đạt tỷ lệ 100%; tiếp tục vận động tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì; an ninh trật tự được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm tình hình dư luận của nhân dân, giải quyết các phát sinh từ cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh.Đồng chí Tổng Biên tập Báo Sơn La tặng quà cho Chi bộ bản Nà Khoang.

           

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Lã Minh Tuấn đã thông tin nhanh kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị, Chi bộ bản Nà Khoang tiếp tục phát huy vai trò cấp ủy, người đứng đầu thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy vai trò tiên phong cán bộ, đảng viên trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào trồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Tìm kiếm theo ngày