Nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả, cây công nghiệp phục vụ xuất khẩu

Ngày 11 tháng 02 năm 2020

Đó là chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, Trưởng Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Sơn La về việc kiểm tra tình hình sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày 11/2. Tiếp và làm việc với Đoàn, tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với UBND tỉnh

về việc kiểm tra tình hình sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

Năm 2019, tổng diện tích cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Sơn La là 100.345 ha. Trong đó, tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra ước đạt là 71.152 ha, sản lượng quả đạt 256.200 tấn; cây công nghiệp lâu năm ước đạt 29.193 ha, gồm cây cà phê 17.840 ha, cây chè 5.474 ha, cây cao su 5.879 ha. Toàn tỉnh có 78 doanh nghiệp, HTX sản xuất cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP với diện tích 1.339 ha, sản lượng 14.020 tấn quà các loại; Cục Bảo vệ thực vật cấp 119 mã số vùng trồng, sản lượng ước 52.000 tấn cây ăn quả phục vụ xuất khẩu.

 

Trong năm 2020, tỉnh phấn đấu tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra đạt 80.515 ha, sản lượng quả đạt 343.783 tấn; tổng diện cây công nghiệp lâu năm đạt 29.375 ha. Đến năm 2025, toàn tỉnh phát triển ổn định diện tích cây ăn quả đạt khoảng 100.000 ha, trong đó có 20% diện tích ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến như tưới tiết kiệm, nhà lưới, nhà kính, bao quả…

 

Tỉnh Sơn La kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục định hướng trồng các loại cây ăn quả, quy mô diện tích từng loại cây ăn quả các tỉnh miền núi phía Bắc theo yêu cầu của thị trường; các chính sách hỗ trợ đầu tư hệ thống kho lạnh, nhà mát bảo quản, các cơ sở xử lý trái cây (chiếu xạ, xử lý hơi nước nóng…); tạo điều kiện quảng bá, xúc tiến các sản phẩm chè, cà phê, quả của tỉnh Sơn La ra thị trường trong nước và quốc tế; ban hành một số văn bản quy định, hướng dẫn về cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu; có kết luận. đánh giá các loại giống cây ăn quả phù hợp với tỉnh Sơn La để phục vụ chương trình phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm của tỉnh; đầu tư xây dựng các hồ chứa nước để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp; xây dựng mô hình mẫu nông nghiệp công nghệ cao…

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm của tỉnh thời gian qua. Đề nghị tỉnh Sơn La ngoài việc tiếp tục phát triển mở rộng diện tích, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cây ăn quả, cây công nghiệp phục vụ xuất khẩu, nhất là các loại cây ăn quả, cây cà phê, chè. Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona, đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, tỉnh cần có nhiều phương án dự phòng, tìm kiếm nhiều thị trường để tiêu thụ; phối hợp với các công ty đẩy mạnh xây dựng các nhà máy chế biến, tiêu thụ nông sản... 

Tìm kiếm theo ngày