Nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh nước CHDCND Lào

Ngày 19 tháng 08 năm 2022

Ngày 19/8, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh (LHS) nước CHDCND Lào. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các trường: Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế Sơn La.


 

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh nước CHDCND Lào.


Thực hiện chương trình hợp tác ký kết giữa các đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh của nước CHDCND Lào và tỉnh Sơn La, trong đó có nội dung công tác đào tạo LHS Lào, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan, các cơ sở đào tạo nâng cao hiệu quả công tác đào tạo LHS Lào; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt và chuyên môn. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và đào tạo cho trên 1.600 LHS Lào tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh với nhiều loại hình như: Đại học, cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành hệ chính quy, bồi dưỡng tiếng Việt... Trong quá trình đào tạo, tỉnh Sơn La luôn tạo điều kiện thuận lợi trong học tập và sinh hoạt, giúp các LHS Lào yên tâm học tập. 5 năm qua, từ nguồn ngân sách nhà nước đã hỗ trợ gần 244 tỷ đồng cho công tác đào tạo LHS Lào. LHS Lào tốt nghiệp ra trường trở về nước công tác, giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và phát triển nước CHDCND Lào.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến: Công tác đào tạo, quản lý, thực hiện chế độ chính sách, kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào; công tác tuyển sinh đầu vào lưu học sinh Lào khi sang học tập tại tỉnh Sơn La; cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo các chuyên ngành; công tác phối hợp giữa các sở ngành, các đơn vị liên quan…


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình tuyển sinh LHS Lào; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ LHS các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh. Các trường đào tạo LHS tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành; nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt trong học tập, giao tiếp, tăng cường quản lý lưu học sinh; bổ sung các khóa học tiếng Anh cho LHS Lào để nâng cao năng lực, khả năng sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của LHS sau tốt nghiệp.…


Tìm kiếm theo ngày