Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của văn phòng cấp ủy

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

Những năm qua, Chi bộ Văn phòng huyện ủy Quỳnh Nhai luôn thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy và các hoạt động của cấp ủy một cách toàn diện, hiệu quả.

 


Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Văn phòng huyện ủy Quỳnh Nhai.

 

Đồng chí Trần Nam Quỳnh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng huyện ủy Quỳnh Nhai, cho biết: Chi bộ xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc cho cấp ủy. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo từng chuyên đề hằng năm. 100% cán bộ, đảng viên, công chức căn cứ nhiệm vụ được giao để chọn những nội dung làm theo Bác thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Bên cạnh đó, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng tham mưu giúp việc Huyện ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy trong tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của Đảng bộ huyện. Phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy. Cùng các ban xây dựng Đảng đề xuất chủ trương chỉ đạo, thẩm định cuối cùng các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo của cấp ủy, góp phần giúp Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Quá trình thực hiện, phát huy vai tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; hằng tháng có nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện các việc đăng ký làm theo Bác, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, Chi bộ Văn phòng huyện ủy đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo - Tác phong làm việc khoa học, hiệu quả - Tham mưu trúng, đúng, kịp thời - Trung thực, tiết kiệm, nói đi đôi với làm - Phục vụ chuyên nghiệp, chủ động, tận tụy”. Bản nội dung được niêm yết tại cơ quan, nơi dễ thấy, dễ nhìn, để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với nhân dân; trách nhiệm với công việc được giao. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do chính quyền địa phương phát động; tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Quỹ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tính từ năm 2014 đến nay, Chi bộ vận động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đóng góp 10.000 đồng/người/tháng được trên 10 triệu đồng. Số tiền này được Chi bộ tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.


Với sự phấn đấu nỗ lực, nhiều năm liền, Chi bộ Văn phòng huyện ủy Quỳnh Nhai được công nhận trong sạch, vững mạnh, Tập thể Lao động xuất sắc, được Ban Thường vụ tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm theo ngày