Năm 2021, phấn đấu tăng độ che phủ rừng đạt 46,4%

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

Ngày 14/1, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tặng danh hiệu “lao động tiên tiến” năm 2020 cho các tập thể, cá nhân.

 

Năm 2020, Chi cục Kiểm lâm đã tập trung chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về quản lý rừng và đất lâm nghiệp; đấu tranh phòng chống vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong năm, các đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 254 đợt tuyên truyền tại các xã, bản về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho trên 17.000 lượt người; xây dựng mới trên 83 km đường băng cản lửa phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện hỗ trợ 178 cộng đồng bản vùng đệm tại các Ban quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha, Tà Xùa, Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu, Sốp Cộp và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng; tổ chức trồng hơn 2.295 ha rừng tập trung và 935.000 cây phân tán; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 45,4%... Lực lượng kiểm lâm cũng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 599 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3,2 tỷ đồng.

 

Năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tập trung thực hiện tốt các giải pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp sau điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư và hướng dẫn triển khai hiệu quả các dự án bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh xử lý các vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR rừng; trồng mới 3.730 ha rừng tập trung, khoanh nuôi 20.000 ha rừng tái sinh, trồng 500.000 cây phân tán; phấn đấu tăng độ che phủ rừng đạt 46,4%. 

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” cho 9 cá nhân; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 24 tập thể lao động tiên tiến; tặng Giấy khen cho 24 tập thể, 72 cá nhân.

 

Tìm kiếm theo ngày