Mường Sai phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới

Ngày 30 tháng 04 năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Mường Sai (Sông Mã) đã tập trung thực hiện các tiêu chí theo đúng kế hoạch đã đề ra, tạo diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.Trường PTDT bán trú THCS xã Mường Sai (Sông Mã) được đầu tư xây dựng khang trang.


Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mường Sai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, ban hành các quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; kiện toàn Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng NTM; Ban phát triển 15 bản tham gia xây dựng nông thôn mới và các văn bản khác liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, xã tổ chức ký cam kết ở từng tổ, bản, từng hộ dân, các tổ chức đoàn thể về thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, vận động, tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích của việc xây dựng NTM; mọi ý kiến đóng góp đều được bàn bạc, thảo luận và thông qua các cuộc họp dân. Quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, chặt bỏ hàng trăm cây ăn quả, dịch chuyển hàng rào để xây dựng trường học, đường giao thông nội bản, liên bản... Nhiều hộ dân tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa... chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Các tổ chức đoàn thể của xã tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế. Xã định hướng, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện, xã đã triển khai hiệu quả các mô hình trồng cỏ, nuôi trâu, bò nhốt chuồng, phá bỏ những diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng gần 10 ha cỏ voi để duy trì và phát triển trên 6.000 con gia súc; chăn nuôi 33.000 con gia cầm các loại. Đặc biệt, xã có trên 160 ha nhãn đã cho thu hoạch. Ngoài ra, Mường Sai còn triển khai trồng 20 ha cây sơn tra tại bản Nong Phạ, 6 ha cây cà phê tại bản Co Đứa, đem lại thu nhập không nhỏ cho người dân, nhiều hộ còn thoát nghèo, kinh tế gia đình từng bước ổn định, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.


Sau 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Mường Sai đã có 26 tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, với chiều dài 4.592 m, trong đó, 3 tuyến đường liên bản, 23 tuyến đường nội bản, với số tiền đầu tư làm đường trên 4 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng), gần 5 km kênh mương được kiên cố hoá, 6 công trình thủy lợi được hoàn thành; 95% dân số được xem truyền hình; trên 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% trẻ em đúng độ tuổi đến trường; tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 98%; học sinh chuyển cấp đạt trên 98,5%; 100% trẻ em được đến trường; 2/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; 25,44% số lao động được đào tạo; Trạm Y tế xã luôn thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã có trên 30% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...


Ông Tòng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Có được kết quả trên là nhờ sự tích cực chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình của nhân dân trong xã. Đồng thời, xã cũng đã có những giải pháp khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết năm 2018, Mường Sai đạt 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí đó là: Hình thức tổ chức sản xuất; quốc phòng - an ninh.


Với những giải pháp và bước đi phù hợp, diện mạo nông thôn xã Mường Sai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, từng bước làm đổi thay diện mạo nông thôn vùng biên giới.

Tìm kiếm theo ngày