Mường Lầm đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Mường Lầm (Sông Mã) đã có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy tốt mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước nâng cao đời sống người dân, tạo diện mạo nông thôn mới.Một góc trung tâm xã Mường Lầm (Sông Mã) hôm nay.


Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến người dân về chương trình, lựa chọn những tiêu chí, công việc trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Mọi ý kiến tham gia đóng góp, hoặc những thắc mắc, yêu cầu của nhân dân đều được bàn bạc, thảo luận thông qua ngay tại các cuộc họp bản, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của các hộ dân trong xã. Từ việc được bàn, được biết, được tham gia, nhiều hộ tự nguyện, tự giác hiến đất, đóng góp tiền của, công sức tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa bản; 100% các điểm triển khai xây dựng công trình nhân dân đều tự giác giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây ăn quả, dịch chuyển hàng rào để xây dựng đường giao thông nội bản, liên bản...


Từ cách làm trên, 8 tuyến đường nội bản, liên bản của Mường Lầm dài gần 3.000 m đã được đổ bê-tông rộng rãi; hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp sửa chữa kiên cố hóa 14 công trình thủy lợi, xây dựng gần 16 km mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây mới 3 điểm trường, 1 lớp học tại trung tâm xã; xây dựng 5 công trình nhà văn hóa tại các bản. Bên cạnh đó, xã thực hiện tốt công tác duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS; học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt tỷ lệ cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 26% (xã đã đạt tiêu chí lao động có việc làm); gần 95% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, trên 95% số hộ được xem truyền hình; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và giữ vững.


Thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp phát triển kinh tế địa phương, Mường Lầm triển khai hiệu quả các mô hình trồng cỏ, nuôi trâu, bò nhốt chuồng, chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng hơn 20 ha cỏ voi, duy trì và phát triển trên 6.000 con gia súc các loại...; mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, xã hiện có trên 300 ha cây ăn quả (gần 250 ha nhãn, trong đó 190 ha nhãn ghép), mỗi năm thu hoạch hàng nghìn tấn nhãn quả, doanh thu hàng tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người/năm. Ông Lường Văn Ngâm (bản Mường Tợ) phấn khởi: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bản chúng tôi đã có nhà văn hóa để sinh hoạt; có đường đi lại, vận chuyển hàng hóa; con cháu được học trong trường mới. Mọi người ai cũng hăng hái thi đua lao động sản xuất; giữ gìn bản xanh, sạch, đẹp.


Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền từ xã đến bản, sự tham gia nhiệt tình của người dân, Mường Lầm đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xã tiếp tục tập trung phát triển KT - XH, khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh và tăng cường xã hội hoá trong xây dựng NTM, tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo đúng kế hoạch.

Tìm kiếm theo ngày