Mường La: Trao dê giống cho 5 hội viên phụ nữ nghèo

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Ngày 19/11, Hội LHPN huyện Mường La đã tổ chức trao dê giống cho 5 hộ hội viên phụ nữ nghèo ở bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Trai theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2019-2025” của Chính phủ.

 

Hội LHPN huyện Mường La trao dê giống cho các hội viên phụ nữ bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Trai.

 

 

Hội viên phụ nữ nghèo bản Phiêng Hua Nà, xã Mường Trai (Mường La) nhận dê giống.

 

Mỗi hộ được nhận một con dê giống, hộ khó khăn nhất được nhận 2 con, trọng lượng 18-22 kg/con, được tiêm phòng đầy đủ. Đồng thời, các hộ còn được hướng dẫn cách chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc nói chung.

Tìm kiếm theo ngày