Mường La: Tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ngày 9/1, UBND huyện Mường La đã tổ chức Hội nghị tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2019, triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020.

 

 

Lãnh đạo huyện Mường La tặng Giấy khen cho các cá nhân.


Năm 2019, sản xuất nông nghiệp huyện Mường La có sự chuyển biến tích cực theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi cho năng xuất, hiệu quả kinh tế cao, tạo ra một số sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Hiện, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 14 nghìn ha, sản lượng đạt hơn 51.000 tấn; diện tích cây ăn quả đạt hơn 4.100 ha, tăng 860 ha so với năm 2018, sản lượng đạt hơn 14.000 tấn; xuất khẩu hơn 850 tấn xoài, nhãn sang thị trường Trung Quốc. Toàn huyện có trên 38.000 con trâu, bò, gần 64.000 con lợn, 477.000 con gia cầm, diện tích nuôi thủy sản đạt 143 ha, nuôi 841 lồng nuôi cá với sản lượng ước đạt 720 tấn. Trong năm, huyện Mường La đã trồng mới hơn 35 ha rừng phòng hộ, 68 ha rừng sản xuất; quản lý, bảo vệ 62.743 ha rừng hiện có; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 44%. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, hiện nay, bình quân mỗi xã đạt 11 tiêu chí, 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới...


Năm 2020, huyện Mường La tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tập trung chuyên canh tạo sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao; chú trọng phát triển nuôi cá trên lòng hồ các công trình thủy điện, xây dựng chuỗi sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, phấn đấu nâng diện tích trồng cây ăn quả. Tăng cường công tác PCCCR mùa hanh khô, chuẩn bị tốt địa bàn, cây giống trồng mới 100 ha rừng phòng hộ. Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực tham gia chương trình, ưu tiên phát triển sản xuất tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân...Đại biểu tham quan các sản phẩm nông sản được trưng bày tại Hội nghị.


Nhân dịp này, UBND huyện Mường La tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 13 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển cây ăn quả.

Tìm kiếm theo ngày