Mường La phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bền vững

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Với mục tiêu phát triển chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường, huyện Mường La đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án, xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa, tạo việc làm, thu nhập ổn định, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân.Thành viên HTX chăn nuôi Mường Trai (Mường La) trồng cỏ làm thức ăn cho đàn gia súc.


Để thúc đẩy chăn nuôi gia súc phát triển, huyện Mường La đã thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển bằng việc cung ứng giống bò cái sinh sản cho các hộ thông qua các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2018, huyện đã hỗ trợ 384 con bò sinh sản cho 384 hộ dân của 16 xã, thị trấn, với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng; hỗ trợ 15 tỷ đồng theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững để thực hiện 79 dự án chăn nuôi bò cái sinh sản, thành lập 1 HTX chăn nuôi. Đến nay, số trâu, bò giống được hỗ trợ đều phát triển tốt, trong đó có nhiều con đã sinh sản; hiện, toàn huyện có trên 37.000 con trâu, bò, trên 26.000 con dê, 51.000 con lợn và hàng trăm con ngựa, nhiều hộ đã thoát nghèo, có thu nhập cao từ chăn nuôi gia súc.


Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT cho biết: Phát triển chăn nuôi gia súc, trọng tâm là nuôi bò cái sinh sản kết hợp với khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu được huyện xác định là hướng phát triển kinh tế chủ đạo cho các xã, bản vùng cao. Những năm qua, phòng đã tham mưu cho UBND huyện quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc theo định hướng phát huy lợi thế từng xã; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ thả rông sang chăn nuôi có chuồng trại; từ quy mô nhỏ lẻ, sang quy mô trang trại; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và phòng tránh rét cho gia súc với hàng nghìn lượt hộ dân tham gia.


Cách trung tâm huyện gần 20 km, cùng với khai thác hiệu quả mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, xã Mường Trai đang tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng hàng hóa. Đặc biệt, đầu năm 2017, một số hộ nông dân trên địa bàn xã đã liên kết thành lập HTX chăn nuôi Mường Trai, với trang trại rộng khoảng 200 ha ở bản Cha. Từ 120 con bò, dê, lợn của 15 hộ thành viên ban đầu, đến nay tổng đàn gia súc đã tăng lên 200 con bò, 180 con dê, 100 con lợn và gần 1 ha trồng cỏ. Ông Lò Văn Hoa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX cho biết: Chuyển đổi chăn nuôi từ thả rông không được quản lý, giám sát sang nuôi nhốt, có bãi chăn thả theo quy mô trang trại, có đầu tư chăm sóc, phòng bệnh, nên đàn gia súc sinh trưởng, phát triển tốt, năm 2018, HTX đã xuất bán được 50 con bò, 75 con dê, 60 con lợn; thu nhập của các thành viên HTX đạt trên 250 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, do mới thành lập nên cơ sở vật chất thiếu thốn, chuồng trại còn tạm bợ, rất cần được sự hỗ trợ của địa phương.


Mục tiêu đến năm 2020, huyện Mường La phấn đấu có gần 40.000 con trâu, bò. Để ngành chăn nuôi phát triển, huyện Mường La tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn  triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, mở rộng quy mô, liên kết thành lập các HTX chăn nuôi, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tạo điều kiện để các HTX, hộ gia đình tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư mở rộng quy mô, phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.


Tìm kiếm theo ngày