Mường La nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở

Ngày 15 tháng 07 năm 2019

Nhằm thực hiện tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Mường La đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực của mạng lưới y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.Trạm Y tế xã Mường Trai (Mường La) được đầu tư xây dựng khang trang.


Đầu tư cơ sở hạ tầng là những điều kiện hết sức quan trọng trong xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã đến giai đoạn 2020, huyện Mường La đã tập trung sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các trạm y tế xã. Tính riêng từ năm 2010 đến nay, từ nguồn vốn các chương trình dự án, trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng 9 trạm y tế xã theo thiết kế mới của Bộ Y tế, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, từ năm 2018 đến nay, huyện đã cấp kinh phí sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế xây dựng trong giai đoạn 1998-2003 đã bị xuống cấp. Thường xuyên rà soát, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế từ nguồn vốn EU, nguồn Dự án HPET...Hiện, hầu hết các trạm được trang bị 70-85% trang thiết bị y tế theo danh mục quy định; 100% trạm y tế có kết nối internet để phục vụ công tác khám, chữa bệnh BHYT, tiêm chủng... Cùng với đó, đội ngũ cán bộ y tế cũng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và công tác khám, chữa bệnh... Hiện nay, 14/16 trạm y tế xã có bác sỹ, 100% số bản có nhân viên y tế hoạt động, 10/16 xã, thị trấn được công nhận hoàn thành và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.


Chúng tôi có dịp đến các xã của Mường La để tìm hiểu về mạng lưới y tế cơ sở của huyện. Đến Hua Trai, xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện, sau gần 10 năm thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, đến nay, Trạm Y tế xã Hua Trai đã được đầu tư xây dựng khang trang, đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị y tế. Đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ trong khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Ngoài việc điều trị các bệnh thông thường, cán bộ Trạm còn thực hiện được các thủ thuật, tiểu phẫu, góp phần hạn chế bệnh nhân phải chuyển tuyến. Còn tại xã Mường Trai, sau gần 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Ông Lường Văn Biên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, cho biết: Bên cạnh việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Trạm đã phối hợp tốt với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc giữ gìn môi trường, phòng chống dịch bệnh, công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ nhân viên y tế bản, hiệu quả túi thuốc y tế được trang bị, giúp nhân dân tại các bản xa trung tâm được khám, điều trị các bệnh thông thường kịp thời.


Có thể nhận thấy, với sự quan tâm đầu tư kịp thời, hiệu quả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt trên 95%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 19,7%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,59%, tỷ suất sinh thô đạt 7,69%, tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 66,36%... Kết quả đó, khẳng định sự hoạt động hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở đã giúp giảm tải cho tuyến trên, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế một cách thuận lợi, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày