Mường La: Hỗ trợ hơn 56.800 giống cây sơn tra cho xã Chiềng Công

Ngày 13 tháng 05 năm 2019

Thực hiện hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn của Chương trình 30a, ngày 11/5, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường La đã trao hơn 56.800 giống cây sơn tra cho 91 hộ dân của 4 bản (Tảo Ván, Co Sủ Dưới, Co Sủ Trên, Chông Dủ Tẩu) của xã Chiềng Công, tổng kinh phí hỗ trợ số cây giống trên là hơn 100 triệu đồng.Người dân xã Chiềng Công (Mường La) nhận hỗ trợ giống cây sơn tra.


Việc hỗ trợ giống cây sơn tra giúp người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, góp phần tăng thu nhập cho bà con; nâng độ che phủ rừng và chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường sống.

Tìm kiếm theo ngày