Mường La: Giải ngân thanh toán các nguồn vốn đạt 48,2%

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Trong tháng 7, huyện Mường La đã đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình dự án đầu tư xây dựng đã được giao trong năm 2018 và các công trình thuộc nguồn vốn năm 2017 kéo dài sang thực hiện năm 2018. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện dự án, ngăn ngừa thất thoát lãng phí trong đầu tư, nâng cao chất lượng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán kịp thời đối với các hạng mục, công trình dự án hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân thanh toán đạt so với kế hoạch đề ra.


 

Trạm Y tế xã Nặm Păm (Mường La) được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ủng hộ khắc phục thiệt hại mưa lũ

của các tổ chức, cá nhân.


Theo đó, năm 2018, huyện được giao hơn 180 tỷ đồng các nguồn vốn đầu tư, xây dựng, đến hết tháng 7, đã thực hiện giải ngân thanh toán gần 86,9 tỷ đồng, đạt 48,2%.

Tìm kiếm theo ngày