Mường La: Đánh giá kết quả thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không”

Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Ngày 4/10, Huyện ủy Mường La đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nội dung bản cam kết "5 có, 5 không" trong đồng bào dân tộc Mông từ năm 2012 đến nay. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.Hội nghị đánh giá việc thực hiện nội dung bản cam kết "5 có, 5 không"

trong đồng bào dân tộc Mông huyện Mường La.


Đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mường La có 21.795 người, chiếm 22% dân số toàn huyện, gồm 19 dòng họ cư trú tại 75 bản. Thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không”, từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các vấn đề phát sinh ở cơ sở được giải quyết kịp thời, những hủ tục lạc hậu từng bước bị đẩy lùi; nhiều hộ đã biết áp dụng KHKT vào sản xuất. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai hiệu quả, kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện lưới quốc gia, trường lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa... được đầu tư xây dựng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình tốt trong thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không”. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những cơ chế, chính sách ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn phát triển kinh tế - xã hội.Đồng chí Đinh Công Sỹ và lãnh đạo huyện Mường La trao đổi với già làng,

trưởng bản, trưởng dòng họ uy tín trong đồng bào dân tộc Mông.     


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Công Sỹ đánh giá cao những kết quả huyện Mường La đã đạt được trong việc thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không”. Đồng thời, thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.Lãnh đạo huyện Mường La tặng Giấy khen cho các tập thể.


Lãnh đạo huyện Mường La tặng Giấy khen cho các cá nhân.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Mường La đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện nội dung bản cam kết “5 có, 5 không” từ năm 2012 đến nay.

Tìm kiếm theo ngày