Mường La công khai đường dây nóng về giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 08 tháng 04 năm 2021

Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, ngày 8/4, UBND huyện Mường La đã ban hành Thông báo số 1253/TB-UBND, công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Mường Bú (Mường La) phục vụ tốt nhân dân trong xã.


Theo đó, UBND huyện đã công khai địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện, điện thoại: 02126 259 666, di động: 0947 551 899 và đồng chí Lò Bun Ly, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng ban tiếp công dân huyện, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, điện thoại: 0976 464 595.


Hộp thư điện tử: muongla@sonla.gov.vn.

Tìm kiếm theo ngày