Mường La chuẩn bị tốt cho ngày hội bầu cử

Ngày 02 tháng 04 năm 2021

Cùng các địa phương trong tỉnh, những ngày này cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Mường La đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng kế hoạch.


 

Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử huyện Mường La rà soát hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ban Thường vụ huyện ủy Mường La đã ban hành Quyết định số 119-QĐ/HU ngày 10/12/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử huyện do đồng chí Bí thư huyện ủy làm trưởng ban; thành lập Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử, cùng các tiểu ban giúp việc. 100% xã, thị trấn cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử, với tổng số 176 thành viên, đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định.


Đối với việc chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng số lượng đại biểu HĐND, các chức danh lãnh đạo, nguồn nhân sự trong quy hoạch; đề xuất cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo xây dựng Đề án về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng định hướng và phù hợp với quy mô dân số, địa giới hành chính của địa phương. Thành lập 8 đoàn giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy vừa giám sát, đồng thời hướng dẫn cho các xã, thị trấn chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở một cách kịp thời.


Ông Lò Minh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La, thông tin: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 63 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu 35 đại biểu HĐND huyện; các xã, thị trấn giới thiệu 676 người ứng cử HĐND xã, thị trấn (dự kiến bầu 365 đại biểu).


Đến thời điểm này, cơ bản các xã, thị trấn của huyện Mường La đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét, đánh giá tín nhiệm với những người được giới thiệu ứng cử. 100% các bản, tiểu khu, điểm bầu cử trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, như: Hệ thống âm ly, loa phát thanh, hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ... phục vụ công tác bầu cử.


Ông Cà Văn Dọn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Mường Bú, cho biết: Mường Bú là một trong những xã có số lượng cử tri, số điểm bỏ phiếu nhiều so với các xã khác trong huyện, với gần 9.000 cử tri tại 26 bản, tiểu khu. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 51 người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thiện việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Chúng tôi đang chuẩn bị các công việc phục vụ cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách chính thức người ứng cử. Về danh sách cử tri cũng đang được rà soát các đối tượng đi làm ăn xa, người không đủ điều kiện đi bầu... để lập danh sách đúng thời gian theo Luật.


Công tác tuyên truyền được Ủy ban bầu cử các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt với hình thức phong phú đa dạng, như: Thông tin tuyên truyền tại các hội nghị của huyện, xã; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền lưu động; treo 5 cụm pano và hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu... giúp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia với khí thế của một ngày hội lớn. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, huyện Mường La quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng luật, thành công.

Tìm kiếm theo ngày