Mường La: 3.560 hội viên CCB được vay vốn phát triển kinh tế

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Từ đầu năm đến nay, Hội CCB huyện Mường La đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng ủy thác vay vốn cho các tổ tiết kiệm và vay vốn của các cơ sở hội.Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên CCB xã Chiềng San phát triển trồng cây ăn quả chất lượng cao.


Cùng với đó, các cơ sở hội CCB  nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 100 tỷ 400 triệu đồng, tạo điều kiện cho 5.560 hội viên CCB vay đầu tư phát triển kinh tế thông qua 99 tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngoài ra, Hội còn tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực giúp nhau giảm nghèo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc quản lý và sử dụng vốn vay đúng mục đích...

Tìm kiếm theo ngày