Mường Giàng xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

 

Điểm trường bản Lốm Khiêu, Trường Mầm non Mường Giàng được xây dựng kiên cố khang trang.

 

Ông Lò Văn Vùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Giàng, chia sẻ: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã đã gắn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào của xã chỉ đạo các bản rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục, tập quán của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 5 nội dung chính của phong trào, như: Ðoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh.

 

Đoàn kết, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo là tạo động lực để Mường Giàng đi lên. UBND xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và tạo điều kiện cho nhân dân vay các nguồn vốn ưu đãi. Trong đó, các tổ chức đoàn thể đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gần 34 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ dân vay phát triển kinh tế; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giao 22 con bò, 162 con dê giống cho các hộ nghèo, cận nghèo; duy trì mô hình đệm lót sinh học đối với chăn nuôi gà; nuôi bò nhốt chuồng kết hợp trồng cỏ... Đến nay, toàn xã có trên 3.200 con trâu, bò; 6.500 con lợn trên 2 tháng tuổi; hơn 51.800 con gia cầm; trên 200 lồng cá của 4 HTX, 1 trại cá và các hộ gia đình... Năm 2020, Mường Giàng có 28 hộ thoát nghèo, nhờ vậy, xã chỉ còn 2,9% hộ nghèo.

 

Bên cạnh đó, xã Mường Giàng duy trì hoạt động hiệu quả của 143 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự; 14/14 bản, xóm có tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ phòng cháy, chữa cháy; 14 đội văn nghệ bản, xóm; 12 CLB thể dục thể thao thường xuyên luyện tập, thi đấu, biểu diễn phục vụ bà con trong các dịp, lễ, tết. Đặc biệt, trong năm 2020, xã đã phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện tổ chức tập huấn dân ca, dân vũ và thành lập CLB văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc La Ha tại bản Bung Lanh.

 

Bản Lốm Khiêu là bản vùng cao của xã Mường Giàng. Bản có 75 hộ dân, 100% là dân tộc Mông. Ông Vừ Thanh Tùng, Trưởng bản Lốm Khiêu cho biết: Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Quản lý bản đã tuyên truyền, vận động người dân cho con em đi học đầy đủ, đúng độ tuổi; thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bà con trong bản còn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Từ năm 1992 đến nay, bản không có ma túy. Nhiều năm liền, bản đạt danh hiệu bản văn hóa.

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Mường Giàng đã đi vào thực tế đời sống của nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét về đời sống vật chất và tinh thần. Năm 2020, xã có 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% trường học đạt danh hiệu văn hóa; 14/14 bản, xóm có nhà văn hóa kiên cố... Đây là điều kiện quan trọng để Mường Giàng vững bước phát triển.

Tìm kiếm theo ngày