MTTQ Thành phố phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tập trung đổi mới phương thức, nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

                                       


Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tô Hiệu.

             

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Để thực hiện tốt công tác này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với chính quyền các cấp, ngành, các cơ quan liên quan triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện giám sát và phản biện xã hội, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp giám sát và chịu sự giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy tốt dân chủ trong nhân dân. Thông qua nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát và phản biện xã hội tập trung vào các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, gây bức xúc trong nhân dân, đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết những kiến nghị.

             

6 tháng đầu năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức 12 cuộc giám sát tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường; trong đó, tập trung nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận các bản, tiểu khu, tổ dân phố theo Nghị quyết số 119, 120 ngày 5/12/2019 của HĐND tỉnh; việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tổ chức 30 cuộc giám sát về công tác lập, quản lý và thực hiện một số đồ án xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới; tình hình lập, phê duyệt và quản lý, sử dụng chi phí dự phòng các dự án đầu tư trên địa bàn; việc triển khai và quản lý điều hành quỹ hỗ trợ nông dân; công tác thu ngân sách, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai giai đoạn 2016-2019 tại các phường: Chiềng Lề, Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Sinh... Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường đã tổ chức 38 cuộc giám sát về công tác quản lý trật tự đô thị đối với UBND cùng cấp. Các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố phối hợp giám sát việc quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội đã báo cáo, đề xuất cấp ủy và chính quyền giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, không để xảy ra tình trạng bức xúc, nảy sinh điểm nóng ở địa phương, cơ sở.

             

Đối với hoạt động phản biện, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị góp ý, phản biện vào các dự thảo phát triển kinh tế - xã hội, các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND thành phố liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân... Các ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể đã giúp cho cơ quan soạn thảo có thêm thông tin để hoàn thiện dự thảo. Qua phản biện, nhiều ý kiến của MTTQ và các tổ chức thành viên đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao, là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp các cấp ủy, chính quyền khi xem xét, quyết định các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

             

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tham gia cùng các tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cư tri đề xuất; đề nghị người đứng đầu các phòng, ban chức năng trực thuộc UBND Thành phố tiếp thu, giải đáp; phối hợp tham gia cùng người đứng đầu cấp ủy và chính quyền Thành phố thực hiện tiếp công dân theo quy định. Thông qua công tác tiếp công dân, kịp thời nắm bắt thông tin, cập nhật nhiều vấn đề về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

             

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào một số nội dung quan trọng, phức tạp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày