Mời tham gia viết báo Xuân Tân Sửu

Ngày 18 tháng 11 năm 2020

Đón Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Báo Sơn La xuất bản số báo Xuân Tân Sửu, với chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống”. Để làm bật chủ đề, phong phú về nội dung, Ban Biên tập Báo Sơn La kính mời bạn viết gần, xa tham gia vào các lĩnh vực chủ yếu sau:


Tuyên truyền đậm nét việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.


Bài, ảnh phản ánh đậm nét kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại năm 2020; thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là chương trình trồng cây ăn quả gắn với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; cuộc sống của nhân dân ở các điểm tái định cư thủy điện Sơn La và Hòa Bình; công tác bảo đảm an sinh xã hội… Tuyên truyền đậm nét các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia...


Ban Biên tập Báo Sơn La trân trọng đề nghị các đồng chí sáng tạo tác phẩm với các thể tài báo chí: Ký sự, phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, gương người tốt việc tốt, ảnh báo chí và các thể loại văn học: Truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối...


Thời gian nhận tác phẩm: Từ nay đến hết ngày 20/12/2020, địa chỉ: Báo Sơn La 190-192, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Hộp thư điện tử: baodientusonla@gmail.com.


Ban Biên tập Báo Sơn La rất mong nhận được sự cộng tác của các đồng chí.


Ban Biên tập Báo Sơn La

Tìm kiếm theo ngày