Mộc Châu tập trung khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng

Ngày 11 tháng 02 năm 2019

Năm 2018, huyện Mộc Châu đã thực hiện thu hồi 280,7 ha đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích, sau đó bàn giao cho các doanh nghiệp, chủ rừng và người dân đầu tư trồng rừng tập trung.


 

Người dân xã Quy Hướng chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn.

 

Trong đó, Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Mộc Châu đã trồng được 196,5 ha rừng sản xuất tại các xã: Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Lóng Sập; các doanh nghiệp và người dân tự bỏ vốn trồng được 84,2 ha rừng sản xuất tại các xã: Chiềng Hắc, Quy Hướng. Qua kiểm tra, đánh giá cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Ban Quản lý đã hỗ trợ 850 triệu đồng/năm cho các bản thực hiện công tác quản lý, bảo vệ 2.125 ha rừng trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn và Lóng Sập; phát dọn đường băng trắng cản lửa dọc tuyến biên giới của nước Việt Nam và CHDCND Lào.


Hạt Kiểm lâm huyện Mộc Châu đã hướng dẫn các xã, thị trấn, các chủ rừng xây dựng phương án PCCCR phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; chỉ đạo các lực lượng tại cơ sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra ngăn chặn tình trạng phá rừng, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCCR, trong năm, trên địa bàn huyện Mộc Châu không để xảy ra cháy rừng.

Tìm kiếm theo ngày