Mộc Châu: Tập huấn nhiệm vụ cho 60 cán bộ quản lý, giáo viên

Ngày 12 tháng 09 năm 2020

Ngày 11/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu đã tổ chức lớp tập huấn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021 cho 60 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non trên địa bàn huyện Mộc Châu.

 

 

Các học viên dự lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, giáo viên được phổ biến, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển chương trình Giáo dục mầm non; bồi dưỡng kiến thức về vai trò của dinh dưỡng và nguyên tắc chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non; xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non; một số kỹ năng đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non...

 

Mạnh Hùng - Lê Hạnh

Tìm kiếm theo ngày