Mộc Châu tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Ngày 02 tháng 04 năm 2021

Trong 2 ngày (2 và 3/4), Ủy ban bầu cử huyện Mộc Châu đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho thành viên Ủy ban bầu cử huyện; trưởng, phó các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử huyện; trưởng, phó ban và ủy viên các ban bầu cử huyện; tổ trưởng, tổ phó và ủy viên các tổ giám sát; thành viên tổ giải đáp các vấn đề vướng mắc trong công tác bầu cử; trưởng ban, thư ký các ban bầu cử xã, thị trấn; tổ trưởng, thư ký tổ bầu cửTập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Nội dung tập huấn gồm: Trình tự các công việc thực hiện bầu cử; nhiệm vụ của ban bầu cử, tổ bầu cử; kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử, tổ chức ngày bầu cử; công tác đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cuộc bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự; thực hành và kiểm tra kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn công tác bầu cử...


Qua tập huấn giúp cán bộ tham gia công tác tổ chức, phục vụ bầu cử nắm vững nghiệp vụ công tác bầu cử, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử; đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.


Tìm kiếm theo ngày