Mộc Châu, Sốp Cộp, Bắc Yên, Yên Châu: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 18/5, Huyện ủy Mộc Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Tham dự có đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 4 năm qua, Huyện ủy Mộc Châu đã ban hành 27 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; 20 văn bản hướng dẫn; cấp phát 2.386 cuốn tài liệu cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở theo các chuyên đề hàng năm về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; toàn huyện đã vận động ủng hộ được 2,8 tỷ đồng thực hiện phong trào “Việc tốt mỗi ngày - chung tay chia sẻ”; vận động xây dựng 716 nhà đại đoàn kết; nhận đỡ đầu 182 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong 3 năm với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 457 gia đình người có công với cách mạng. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, sáng tạo giúp các hộ thoát nghèo. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Mộc Châu giảm còn 4,94%. Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Mộc Châu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2019...

 


Lãnh đạo Huyện ủy Mộc Châu chuyển trao Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho các cá nhân.

Ảnh: Thanh Lâm (Mộc Châu)

 

Thời gian tới, Huyện ủy Mộc Châu tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện thường xuyên việc ghi danh gương người tốt, việc tốt và tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức thực hiện chỉ thị phù hợp, hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị.

 


Lãnh đạo huyện Mộc Châu chuyển trao Cờ của Tỉnh ủy cho Đảng bộ Công an huyện

có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Ảnh: Thanh Lâm (Mộc Châu)


Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện ủy Mộc Châu đã chuyển trao Cờ của Tỉnh ủy cho Đảng bộ Công an huyện Mộc Châu; chuyển trao Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho 5 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong 5 năm (2015-2019); UBND huyện Mộc Châu tặng giấy khen cho 13 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.


Cùng ngày 18/5, Huyện ủy Sốp Cộp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Tham dự có đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Trong 4 năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo, cụ thể hóa, như: Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính công; thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự...

 


Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại huyện Sộp Cộp

Ảnh: Thiên Trang (Huyện Đoàn Sốp Cộp)

 

Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy đã lựa chọn, đăng ký với Ban Thường vụ tỉnh ủy 17 nội dung có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả; các chị bộ, đảng bộ cơ sở đã đăng ký thực hiện 305 nội dung. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm với công việc được giao, xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 42 cá nhân là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) vào ngày 18/5.

 

 

Lãnh đạo Huyện ủy Bắc Yên trao giấy khen cho các tập thể.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 4 năm qua, Huyện ủy Bắc Yên đã ban hành 41 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp nhận và cấp phát hơn 1.200 cuốn tài liệu học tập các chuyên đề cho các tổ chức cơ sở Đảng; phân công các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân công cán bộ khối Đảng, đoàn thể cấp huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn dự sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại các chi bộ. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm với công việc được giao, xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Lãnh đạo Huyện ủy Bắc Yên trao giấy khen cho các cá nhân.

 

Nhân dịp này, Huyện ủy Bắc Yên tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Huyện ủy Yên Châu cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Châu tặng Giấy khen của Ban Thường vụ huyện ủy cho các tập thể.

Ảnh: Phạm Tuyết (Trung tâm TTVH Yên Châu)

 

 

4 năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với chuyên đề từng năm. Chỉ đạo các các chi, đảng bộ lựa chọn đăng ký nội dung đột phá, những việc cần làm ngay về những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nội dung quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhiệm vụ.

 

 

Lãnh đạo UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho các tập thể.

Ảnh: Phạm Tuyết (Trung tâm TTVH Yên Châu)

 

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ tịch UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Thanh Đào - Thu Hằng - Thu Thảo - Thanh Huyền

Tìm kiếm theo ngày