Mộc Châu làm đường giao thông nông thôn

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu đã chung sức, đồng lòng tập trung mở rộng, bê tông hóa nhiều tuyến đường, làm cho bộ mặt nông thôn thêm diện mạo mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.


Từ năm 2013 đến nay, huyện Mộc Châu đã đầu tư cứng hóa hơn 403 km đường giao thông; 2/13 xã đạt tiêu chí số 2 - Giao thông, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7/13 xã đạt tiêu chí số 2 - Giao thông, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay có 5/13 xã là Chiềng Sơn, Mường Sang, Chiềng Hắc, Tân Lập, Phiêng Luông được cứng hóa đạt 100%; 4/13 xã là Hua Păng, Nà Mường, Tà Lại, Quy Hướng, Đông Sang cứng hóa đạt trên 65%.

             


Các tuyến đường tại bản Dọi, xã Tân Lập được bê tông hóa.

             

Theo kế hoạch đầu tư làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025, huyện Mộc Châu sẽ thực hiện đường đến bản (liên bản) trên 96 km; đường ngõ xóm gần 26 km; đường nội đồng hơn 23 km. Mộc Châu đã chỉ đạo rà soát hiện trạng đường giao thông và nắm bắt điều kiện, nguồn lực của người dân tại địa phương để có phương án hỗ trợ phù hợp, đồng thời, tuyên truyền khơi dậy nội lực, hoàn thành việc xây dựng đường giao thông tại địa phương. Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư huyện ủy, cho biết: Mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống của người dân. Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai các chủ trương lớn hướng về nông thôn, như: Chủ trương về điện chiếu sáng tập trung nông thôn; thu gom chất thải rắn nông thôn; phương án quản lý và vận hành nước sinh hoạt tập trung nông thôn; đường giao thông nông thôn... tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

             

Chiềng Khừa là xã biên giới đặc biệt khó khăn. Đảng ủy xã đã chọn khâu đột phá là mở đường giao thông, tăng vụ ba trên đất ruộng lúa và trồng cỏ, chăn nuôi đại gia súc. Đến nay, hệ thống đường huyện đến xã dài 18,6 km đã được nhựa hóa; hệ thống đường xã có tổng chiều dài 46,5 km, được cứng hóa 2,2 km; hệ thống đường trục bản dài 5 km, đã cứng hóa 3,5 km. Đồng chí Hà Văn Mươi, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa, cho biết: Năm 2022, xã tiếp tục chỉ đạo các bản vận động nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp tiền, công lao động, xây dựng xong 2,9 km đường tại 3 bản biên giới.

             

Đồng chí Hà Văn Chút, Bí thư Đảng ủy xã Tà Lại, cho biết: Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, xây dựng NTM đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân có tuyến đường đi qua hiến đất, đóng góp tiền, công lao động. Năm 2021, trên địa bàn xây dựng nâng cấp, bê tông gần 1 km đường tại 3 bản, Pái Mõ, Trai Sơn và Tháng 5.

             

Ngoài việc huy động sức mạnh, nguồn lực trong dân, UBND huyện đặc biệt chú trọng huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn để đầu tư xây dựng đường giao thông xây dựng NTM. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, cho biết: Năm 2022, UBND huyện đã huy động được 3 tỷ 320 triệu đồng hỗ trợ từ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Từ nguồn kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước được giao, huyện Mộc Châu sẽ triển khai xây dựng 145,44 km đường giao thông, nguồn kinh phí xã hội hóa sẽ ưu tiên đầu tư và đường giao thông đến bản biên giới và bản đặc biệt khó khăn...

             

Năm 2022, huyện Mộc Châu phấn đấu xây dựng 9,5km đường giao thông đến bản biên giới. Đến hết tháng 5, đã đầu tư xây dựng 3,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng. Chủ trương làm đường giao thông ở Mộc Châu đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, phong trào đã và đang phát triển sâu rộng trên địa bàn toàn huyện. Mỗi người dân đều hiểu quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng NTM nên đồng thuận cao, tích cực góp công, góp của, chung tay cùng địa phương thực hiện chủ trương đã đề ra.

Tìm kiếm theo ngày