Mộc Châu: Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn

Ngày 05 tháng 08 năm 2018

Ngày 3/8, huyện Mộc Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy Mộc Châu, đại diện các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện.Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.


Hiện nay, Mộc Châu có 23 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 21 trường THCS và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, với tổng số biên chế được giao năm 2018 là 2.150 biên chế. Thực hiện Quyết định số 1733-QĐ/UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện Mộc Châu đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc sáp nhập các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn, nhằm giảm đầu mối đơn vị, giảm số tổ chức bên trong các đơn vị, giảm số đơn vị quản lý, giảm một số người làm việc ở lĩnh vực hành chính như văn thư, kế toán, thủ quỹ… Theo đó, việc sáp nhập và kiện toàn được thực hiện theo hai đợt. Đợt 1, từ tháng 8 đến tháng 9/2018, thực hiện sáp nhập 8 đơn vị thành 4 đơn vị gồm: Trường Mầm non Hoa Ban sáp nhập với Trường Mầm non Hoa Hồng; Trường Tiểu học Chiềng Ve với Trường Tiểu học Suối Sập; Trường THCS Lê Quý Đôn với Trường THCS Mộc Lỵ và Trường THCS 14/6 với Trường Tiểu Học 14/6. Đợt 2 thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12/2018, tổ chức sáp nhập các trường học còn lại. Sau khi kiện toàn, sẽ giảm 25 trường học và giảm 14 hiệu trưởng, 25 phó hiệu trưởng so với hiện tại.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các trường học trên địa bàn huyện và phương án bố trí nhân sự sau khi sáp nhập các trường, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện; công tác bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp với quy mô, hệ thống trường, lớp học. Đồng thời, việc giải quyết chế độ cho công chức, viên chức đúng quy định, bảo đảm lợi ích hợp pháp cho người lao động…


Tìm kiếm theo ngày