Mộc Châu: Bồi dưỡng chính trị hè cho 2.500 cán bộ, viên chức ngành giáo dục

Ngày 05 tháng 08 năm 2018

Từ ngày 2 đến ngày 8/8, huyện Mộc Châu tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị hè cho trên 2.500 cán bộ, viên chức, giáo viên đang công tác tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện.Các học viên làm bài thi tại đợt bồi dưỡng chính trị hè.


Tham gia đợt bồi dưỡng cán bộ, viên chức, giáo viên được tiếp thu các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27- NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Học tập chuyên đề đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra được thông tin tình hình trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2018 và các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ XXI.


Kết thúc đợt bồi dưỡng chính trị hè cán bộ, viên chức, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng sẽ làm bài thi, gồm: 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu liên hệ thực tế. Đợt bồi dưỡng chính trị hè, giúp cán bộ, viên chức ngành Giáo dục huyện nâng cao nhận thức chính trị và nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Tìm kiếm theo ngày