Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Ngày 04 tháng 10 năm 2018

Ngày 4/10, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Sơn La quý IV năm 2018. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành và các thành viên Ban điều hành.Triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” quý IV năm 2018.


Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Sơn La được triển khai với mục tiêu cải thiện hành vi cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn đến hết năm 2020, đấu nối cấp nước hợp lệ cho 13.400 hộ dân; xây mới và cải tạo 114 công trình cấp nước và vệ sinh trường học; hỗ trợ và xây mới 3.650 nhà vệ sinh hộ gia đình... Tổng vốn hơn 261 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2018, về hợp phần cấp nước nông thôn, đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình nước sạch liên bản xã Mường Sang (Mộc Châu); khởi công 18 công trình nước sinh hoạt tại các huyện, thành phố; về cấp nước và vệ sinh trường học: Đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 36 nhà vệ sinh tại 15 trường học của các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Sông Mã và Phù Yên; Trung tâm Y tế dự phòng đang tiến hành hoạt động hỗ trợ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 4 xã với tổng số 336 hộ ở các huyện: Mộc Châu, Yên Châu và Vân Hồ; Sở Y tế nghiệm thu, bàn giao sử dụng 23 nhà vệ sinh của 23 trạm y tế tại các địa phương. Đối với hợp phần nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá của các đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Sơn La, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế dự phòng đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình, hướng dẫn vận hành công trình cấp nước tập trung; truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh trường học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các sở, ngành, thành viên Ban điều hành phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hiệu quả, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; chủ động linh hoạt, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các hợp phần; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban điều hành đối với các hợp phần của Chương trình; chủ đầu tư các hợp phần, tiểu hợp phần cần tăng cường trách nhiệm trong quá trình triển khai các gói thầu, đảm bảo sự đồng thuận cao từ các cấp chính quyền đến người dân được hưởng lợi; đôn đốc, giám sát các nhà thầu thi công, kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu kém trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt sau đầu tư nhằm phát huy hiệu quả lâu dài phục vụ nhân dân.


Tìm kiếm theo ngày