Mở lớp xóa mù chữ bản cho 27 phụ nữ bản Tặc Tè

Ngày 12 tháng 03 năm 2019

Ngày 11/3, tại Trường PTDT bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở Nà Khoang, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp đã phối hợp với Đoàn 326 và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khai giảng lớp xóa mù chữ năm học 2018-2019 cho chị em bản Tặc Tè, xã Mường Và.


Tham gia lớp học có 27 học viên là phụ nữ trong độ tuổi từ 15-60 tuổi, bị mù chữ và tái mù chữ. Theo kế hoạch, lớp học sẽ hoàn thành trong năm 2019, sau đó kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên. Lớp học do các tri thức trẻ Đoàn 326 trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần tại Trường PTDT bán trú Tiểu học-Trung học cơ sở Nà Khoang.Lễ khai giảng lớp xóa mù chữ bản Tặc Tè, xã Mường Và (Sốp Cộp).

 

Việc mở các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn khu vực biên giới nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; tạo cơ hội cho những người chưa biết chữ học các kỹ năng cơ bản về: Nghe, nói, đọc, viết chữ Tiếng Việt và làm tốt một số phép tính cơ bản. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện pháp luật của nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.


Thu Hằng (CTV)

Tìm kiếm theo ngày