Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 29 tháng 07 năm 2022

 

Cũng như bao người mẹ

Ngày ấy tiễn con đi

Lên đường đánh giặc

Bảo vệ miền quê hương

 

Buổi chia tay hôm đó

Bốn người anh còn cười

Khi bên vai tay súng

Hẹn thanh bình sẽ về

 

Bom rơi và đạn nổ

Cứ ầm vang bốn bề

Từng ngày từng trận đánh

Cuối cùng giặc chạy rồi

 

Khi non sông thống nhất

Ba người đã hy sinh

Mẹ trở thành người mẹ

Với danh hiệu anh hùng!

 

Lê Ánh Dương (CTV)

Tìm kiếm theo ngày