Mai Sơn: Trồng mới trên 1.000 ha cây ăn quả các loại

Ngày 10 tháng 07 năm 2019

Từ đầu năm đến nay, huyện Mai Sơn đã trồng mới trên 1.000 ha cây ăn quả các loại, nâng diện tích trồng cây ăn quả trên 7.300 ha.


 

Mô hình trồng cây ăn quả tại thị trấn Hát Lót của Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu.


Bên cạnh đó, huyện tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; chuyển giao kỹ thuật ghép cải tạo vườn tạp, mô hình ủ phân hữu cơ, từng bước chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu nông sản địa phương, 6 tháng qua, toàn huyện đã xuất khẩu trên 1.200 tấn xoài sang Trung Quốc, Australia; 220 tấn chanh leo và thanh long sang thị trường Trung Quốc.

Tìm kiếm theo ngày