Mai Sơn: Tổng kết Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Ngày 18 tháng 04 năm 2019

Ngày 18/4, huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ - TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.Lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Quá trình triển khai thực hiện Đề án, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng huyện và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; tổ chức xác minh, thống kê, rà soát các đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng. Qua rà soát, xác minh, toàn huyện Mai Sơn có 1.571 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay huyện Mai Sơn đã cơ bản hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, với 1.439 hộ người có công với cách mạng đã thực hiện xong sửa chữa và xây dựng nhà ở, chiếm 91,6% so với tổng số hộ được hỗ trợ; trong đó 1.210 hộ  được giải ngân, thanh toán sửa chữa và làm mới nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ trên 31,4 tỷ đồng, gồm: 23,7 tỷ đồng Nhà nước hỗ trợ theo quy định và vận động các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, cá nhân trên địa bàn huyện Mai Sơn hỗ trợ bằng ngày công lao động, tiền mặt, vật liệu xây dựng và hỗ trợ khác, tổng giá trị 7,7 tỷ đồng. Mai Sơn phấn đấu đến hết tháng 6/2019, sẽ hoàn thành 100% Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.


Nhân dịp này, UBND huyện Mai Sơn đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện.

Tìm kiếm theo ngày