Mai Sơn: Hội nghị cán bộ chủ chốt và Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 26/6, huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện và Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Mai Sơn

 

 

Lãnh đạo huyện ủy Mai Sơn tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích

trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị

 

Hội nghị đã quán triệt triển khai kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Các kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội…

 

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện Mai Sơn đã lựa chọn, đăng ký hơn 300 mô hình đột phá trong học và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Có nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến học và làm theo Bác tập trung trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tiêu biểu trong phát triển kinh tế với các mô hình trồng xoài, nhãn, thanh long ruột đỏ, na hoàng hậu, chanh leo tím... đem lại hiệu quả kinh tế cao, một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật, Dubai, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc... 

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tìm kiếm theo ngày