Mai Sơn: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn giai đoạn 2007-2018

Ngày 26 tháng 06 năm 2019

Ngày 26/6, huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn giai đoạn 2007-2018. Tới dự có lãnh đạo Công ty cổ phần Cao su Sơn La; lãnh đạo xã, đại diện các bản, tiểu khu xã Mường Bon và Hát Lót.Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện

Chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2007-2018.


 Sau 12 năm (2007-2018) thực hiện chủ trương phát triển cây cao su trên địa bàn, huyện Mai Sơn đã thực hiện công tác rà soát, quy hoạch địa bàn, xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây cao su theo từng năm; tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chuyển hướng sản xuất, ký cam kết tham gia góp đất trồng cây cao su và phối hợp với Công ty cổ phần Cao su Sơn La triển khai các quy trình để đảm bảo điều kiện phát triển diện tích cao su theo kế hoạch. Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên 4,6 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 6,3 tỷ đồng xây dựng trụ sở làm việc và hỗ trợ trang thiết bị làm việc cho UBND xã Mường Bon… Ngoài ra, Công ty cổ phần Cao su Sơn La đã đầu tư xây dựng 2 nhà lớp học cho trẻ mẫu giáo tại vùng trồng cao su. Toàn huyện đã có 392 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất để trồng cây cao su; hiện đang duy trì trồng, chăm sóc gần 340 ha, trong đó hơn 240 ha cây cao su đủ điều kiện đưa vào khai thác; đã có 220 lao động địa phương được tuyển dụng làm công nhân…


Tại Hội nghị, các đại biểu nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trồng cây cao su. Huyện Mai Sơn và Công ty cổ phần Cao su Sơn La đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến kiến nghị về chính sách hỗ trợ đối với các xã, bản trồng cây cao su; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã góp đất trồng cao su và một số vấn đề liên quan khác.

 

Tìm kiếm theo ngày