Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 10

Ngày 11 tháng 04 năm 2019

Ngày 11/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 10 và Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam, chào mừng 73 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2019).Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 10 và Lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam.


Những năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho tỉnh triển khai các chính sách phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm kinh tế HTX hoạt động toàn diện, trọng tâm, trọng điểm. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân liên kết thành lập mới HTX hoặc chuyển đổi hoạt động mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 để khai thác tiềm năng, thế mạnh ở cơ sở và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 555 HTX, 1 chi nhánh HTX, 4 liên hiệp HTX, với tổng số 28.766 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân...


Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Liên minh HTX tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018; Liên minh HTX Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã” cho 7 cá nhân; tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 2 tập thể; Liên minh HTX tỉnh tặng Giấy khen cho 31 tập thể có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển HTX năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày