Liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Ngày 29 tháng 07 năm 2020

Ngày 29/7, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến bàn kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây bắc mở rộng, gồm: Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến phối hợp tổ chức

Hội nghị liên kết  phát triển du lịch  giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng sẽ tổ chức các hoạt động: Khảo sát xây dựng chương trình, kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch; diễn đàn trực tuyến hiến kế phát triển liên kết du lịch; thực hiện gian hàng giới thiệu và kích cầu các sản phẩm, sản vật du lịch đặc trưng, điểm đến nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; tổ chức Hội nghị lãnh đạo cấp cao về liên kết hợp tác phát triển du lịch.

 

Chương trình sẽ được triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 12/2020 tại tỉnh Phú Thọ và thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng, tăng cường phát triển nguồn lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch, thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của các địa phương, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại các địa phương.      

Tìm kiếm theo ngày