Liên kết phát triển cây ăn quả ở Sông Mã

Ngày 03 tháng 08 năm 2020

Kết nối các HTX thành viên, thống nhất phương án sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và thương hiệu cây ăn quả của mỗi HTX thành viên, là một giải pháp hiệu quả nhằm nâng tầm giá trị cây ăn quả ở Sông Mã thời gian gần đây.

 

 

Thành viên HTX dịch vụ nông nghiệp Co Kiểng, xã Huổi Một trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây xoài.

 

Ông Đào Ngọc Bằng, Chủ tịch Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả Sông Mã, cho biết: Liên hiệp HTX thành lập năm 2018 với 7 HTX thành viên; đến nay, phát triển lên 13 HTX thành viên. Liên hiệp HTX định hướng cho các thành viên kế hoạch sản xuất sản phẩm, lựa chọn giống cây trồng giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; xây dựng quy trình sản xuất, vùng trồng tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm quả, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Đến nay, Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả Sông Mã đã có 21 khu vực được cấp chứng nhận mã số vùng xuất khẩu, trong đó, 15 mã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, 6 mã xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới. Trước khi bước vào niên vụ sản xuất, thành viên Liên hiệp HTX đều họp bàn, dự báo sản lượng, tiêu chuẩn hàng hóa đưa ra thị trường, thống nhất phương án liên kết. Đồng thời, Liên hiệp HTX cũng phát huy tốt vai trò “cầu nối”, hỗ trợ các HTX thành viên trong việc giao thương, tìm kiếm đối tác, hỗ trợ nhau tiêu thụ và trao đổi sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định.

                 

HTX dịch vụ nông nghiệp Co Kiểng, xã Huổi Một có tổng diện tích hơn 80 ha, trong đó 45 ha nhãn, 28 ha xoài, 8 ha bưởi. Ông Tòng Văn Tâm, Giám đốc HTX chia sẻ: HTX đã tham gia vào chuỗi tiêu thụ sản phẩm quả của Liên hiệp HTX, đảm bảo đầu ra tương đối ổn định. Năm 2019, HTX đã thu khoảng 60 tấn nhãn, 27 tấn xoài; doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng; các hộ thành viên thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm. Trước ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, các thành viên Liên hiệp HTX cũng thống nhất chọn phương án nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì phát triển số lượng. Đặc biệt, tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, chú ý khâu bao bọc quả, tránh sâu bọ phá hoại, đảm bảo yêu cầu khắt khe về mẫu mã, chất lượng của sản phẩm, do vậy mà niên vụ năm nay, HTX tiêu thụ gần 40 tấn xoài một cách dễ dàng, giá trị cao.

                 

Còn HTX dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tuấn, xã Chiềng Khoong có tổng diện tích cây ăn quả 30,6 ha, trong đó 25,6 ha nhãn, còn lại là xoài. Với định hướng xây dựng quy trình sản xuất an toàn, vùng trồng tiêu chuẩn, HTX đã có trên 50% diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP, 30% diện tích sản xuất hữu cơ, 1 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang Úc, Mỹ. Trong năm 2019, sản lượng nhãn đạt gần 220 tấn, thu nhập bình quân 200 triệu đồng/ha, thu nhập của xã viên từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Vũ Văn Duyên, thành viên HTX Hoàng Tuấn: Sản phẩm thu hoạch của gia đình được tập kết về HTX tiêu thụ tập trung, do vậy chúng tôi rất yên tâm về đầu ra của sản phẩm. Gia đình tôi trồng khoảng 5.000 m² nhãn, 3.000 m² xoài; năm 2019, thu được 8 tấn nhãn, 2 tấn xoài, thu lãi 120 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, HTX đã thu 4 tấn xoài, dự kiến sẽ thu khoảng 15 tấn nhãn trong thời gian tới.

                 

Việc liên kết hoạt động ở Liên hiệp HTX phát triển cây ăn quả Sông Mã đã bước đầu khẳng định hiệu quả trong việc hỗ trợ, định hướng cho các thành viên theo hướng sản xuất những sản phẩm thị trường cần; xây dựng vùng trồng ổn định, có thương hiệu giúp cho đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao thu nhập của thành viên.

 

Tìm kiếm theo ngày