Lễ phát động chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn”

Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Ngày 15/5, Ban Chỉ đạo lĩnh vực y tế huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch “ Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn” năm 2018 tại xã Chiềng Khay.Lễ phát động chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSSKHHGĐ

đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn”.

 

Tham gia Lễ phát động có hơn 400 cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn xã Chiềng Khay.


Tại Lễ phát động, Ban chỉ đạo lĩnh vực y tế huyện đã tuyên truyền các vấn đề về: tỷ lệ mất cân bằng giới tính sau khi sinh; tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn; các biện pháp tránh thai an toàn; cách phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình... Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 


A Mua (CTV)

Tìm kiếm theo ngày